Про учнівське самоврядування

Наш девіз:
“Хоч легко й безтурботно минають дні у грі,
 та треба нам учитись, 
збирати скарб в умі.”
Учнівське врядування – це:

– метод, організації учнівського колективу, який забезпечує формування відносин, відповідальної залежності в колективі та організаторських якостей окремої особистості;
– складова частина системи педагогічних засобів, оскільки вирішує специфічні завдання єдиного колективу;
– результат педагогічної взаємодії вчительського і учнівського колективів;
– діяльність, яка здійснюється самими дітьми, включаючи постановку мети, її розробку;
– принцип організації життя колективу школярів.

Учнівське врядування і його завдання:

Учнівське врядування добровільне об’єднання учнів, мета якого – сформувати в дітях почуття господаря школи, класу, вміння співробітничати на принципах партнерства, гласності, демократизму.

Принципи, які лежать в основі учнівського врядування:

– розширення реальних прав та повноважень органів врядування;
– свідомість, самодіяльність та активність учнів;
– доброзичлива вимога;
– регулярна почергова змінність виборного активу;
– відповідальність віковим та індивідуальним особливостям учнів;
– конкретизація колективних творчих справ.

Функції врядування в школі 

1. Забезпечення порядку в школі, організоване чергування у школі;

2. Конторль за відвідуванням школи учнями;

3. Проведення загально-шкільних лінійок, зборів, круглих столів, виставок;

4. Організація дозвілля, творчих виставок, змагань;

5. Організація із збереження шкільного майна, води, електроенергії, підручників ;

6. Організація самообслуговання в класах, контроль за дотриманням санітарно-гігєнічних вимог;

7. Організація роботи з благоустрою теріторії школи; 

8. Участь у розробці плану школи на новий навчальний рік;

9. Надання допомоги в організації оздоровчих таборів молодших школярів;

10. Участь у проведенні педагогічних рад, на яких розглядаються питання учнівських колективів. 

 Структура і завдання комісій:

Волонтерський рух

1. Організація та проведення операцій «Милосердя» (відвідування лікарень, дитячих будинків).
2. Організація посильної допомоги літнім людям, ветеранам Великої Вітчизняної війни, інвалідам.
3. Участь у спільних міських громадських проектах , таких як «Серце до серця» (збір коштів на лікування та закупку медичного обладнання).
4. Участь у створенні шкільного музею (допомога батьків та учнів).
5. Проведення зустрічей з ветеранами Великої Вітчизняної війни, концертів милосердя, круглих столів, диспутів.
6. Співпраця з міською організацією «Довіра». Участь у міських волонтерських акціях, таких як «Когда два сердца бьются вместе …» 
Комітет «Туризму  і спорту» 

         До її складу входять учні, які захоплюються спортом, відвідують  спортивні гуртки та секції, мають високі досягнення на цьому поприщі.

         Завдання комітету:

 • підвищення фізичного рівня розвитку та покращення здоров’я учнів школи;
 • ведення роз’яснювальної  роботи проти куріння, алкоголізму, наркоманії та пропаганда здорового способу життя;
 • організація і проведення спортивних змагань, запис дітей до спортивних шкіл;
 • підготовка і проведення конкурсів;
 • заохочення учнів до участі в цих заходах.

Комітет  “Культура та дозвілля” 

         До складу комісії входять учні, які в позаурочний час ведуть активне культурне життя (відвідують музичні школи, хореографічні колективи).

         Завдання комітету:

 • керує проведенням культурно – масових справ, організацією шкільних і класних вечорів, свят народного та шкільного календаря, розподіляє між класами та учнями доручення по підготовці цих заходів;
 •  організовує оформлення школи та класних кімнат;
 • несе відповідальність за утримання та підготовку програми художньої 
 • частини і програму дозвілля;
 • вивчає побажання учнів щодо організації і роботи гуртків художньої  
 • самодіяльності, образотворчого мистецтва, проводить запис в гуртки, oрганізовує проведення конкурсів і оглядів художньої самодіяльності. 

Прес – центр 

         До складу комісії входять учні, які організовують  та здійснюють  художнє оформлення шкільного інтер’єру, висвітлюють  цікаві шкільні традиції.

         Завдання комітету:

 • випуск інформаційних вісників;
 •  висвітлення шкільних подій у засобах масової інформації села;
 •  збір матеріалів до шкільної газети;
 •  оформлення інформаційних стендів, оголошень;
 •  оформлення урочистих подій, заходів;
 • підготовка фотомонтажів, фотовиставок робіт;
 • проведення анкетування, соціологічних опитувань.

  

Повноваження шкільного парламенту 

1. Приймати рішення з найважливіших питань шкільного життя.

2. Координувати роботу класів, доводити до відома класних  колективів завдання роботи парламенту.

3. Піклування про молодших школярів.

4. Брати участь в організації допомоги з невстигаючими учнями.

5. Надавати допомогу одиноким людям похилого віку.

6. Організація позашкільної роботи, виховні заходи, конкурси, екскурсії.

7. Здійснення контролю за відвідування учнями уроків.

8. Контроль за чергуванням класів у школі.

9. Організація засідання парламенту.

10. Затвердження комісій парламенту. Обирання голів комітетів.  

11. Винесення на розгляд питань, які турбують учнів школи.

               Положення про Президента школи

1. Президент є головою учнівського колективу школи.

2. Президент обирається терміном на 2 роки.

3. Президентом школи може бути учень школи віком від 14 років, є активним учасником шкільного життя, відмінником у навчанні.

4. Президент є головою учнівського парламенту.

5. Президент школи:

 • виносить питання на розгляд парламенту;
 • має право внести зміни щодо покращення навчання і дозвілля учнів; 
 • скликати чергові засідання учнівського парламенту;
 •  немає права передавати свої повноваження іншим особам;
 • бере участь у роботі комітету по захисту прав дитини;
 • координує діяльність парламентських комісій;
 • має право вето на рішення парламентських комісій;
 • має право вето на рішення парламенту

6. Повноваження президента припиняються в разі:

   •  відставки;

   •  неможливості виконання обов’язків за станом здоров’я;

   •  закінчення  школи.

 

 Права та обов’язки лідерів учнівського врядування

 Голова (президент):

• стежить за виконанням статуту та законів навчального закладу;

• координує і контролює роботу органу учнівського самоврядування навчального  закладу;

• координує роботу парламенту;

• захищає та відстоює інтереси членів свого колективу;

• реалізує свою передвиборчу програму;

• веде пленарні засідання і підписує їх протоколи;

• сприяє членам парламентських комісій у вирішенні проблемних питань, надає їм необхідну інформацію для діяльності;

• звітує про роботу парламенту перед своїми виборцями на загальних зборах;

• вирішує інші питання, доручені парламентом та іншими членами органу самоврядування;

• виступає  посередником  між  батьківським   і  педагогічним  колективами та колективом школи.

  Секретар:

• веде протоколи всіх засідань;

• готує необхідні матеріали та проекти документів для розгляду на засіданні;

• веде банк необхідної для діяльності комісій парламенту інформації.